Czym jest cyfrowe zanieczyszczenie?

pollution


“Zanieczyszczenie cyfrowe”
to pojęcie w dalszym ciągu mało znane społeczeństwu, jednakże określające bardzo realne zjawisko, które w równym stopniu negatywnie wpływa na środowiska co zanieczyszczenie powietrza przez samoloty pasażerskie i które nie przestaje się rozpowszechniać.

Czym jest cyfrowe zanieczyszczenie?

Zanieczyszczenie cyfrowe oznacza po prostu zanieczyszczenie spowodowane działaniem Internetu. Dla wielu osób Internet jest synonimem dematerializacji. Jednakże, w przeciwieństwie do tego, co mogłoby się wydawać, nie jest on wirtualny, lecz oparty na fizycznej infrastrukturze. W rzeczywistości, działanie Internetu jest wspierane całą siecią kabli, centrami danych i serwerami:

  1. We Francji centra danych zużywają około 10%  energii elektrycznej kraju.
  2. 58 944 anten przekaźnikowych jest aktualnie zainstalowanych we Francji i na terytoriach zamorskich.
  3. Francja wytwarza równowartość 45,72 kg odpadów elektrycznych i elektronicznych na sekundę.

Prawa autorskie: David Bihanic, projektant i wykładowca Uniwersytetu Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Źródło: http://www.davidbihanic.com/wp-content/uploads/2015/12/france_s_digit_pollution_ENG_V2.jpg

Cyfrowa aktywność odpowiedzialna jest za 2% emisji CO2 na planecie

Wysłanie wiadomość e-mail, korzystanie z wyszukiwarek internetowych, przechowywanie danych: sieć generuje aktualnie 2% emisji CO2 na naszej planecie. A to dopiero początek tej nowej formy zanieczyszczenia. W ciągu czterech kolejnych lat, zanieczyszczenie cyfrowe będzie stanowić od 3 do 4% emisji dwutlenku węgla… Sytuacja staje więc się alarmująca!

Czy wiesz?
Istnieje możliwość recyklingu naszej produkcji CO2.

Codzienne czynności, takie jak wysyłanie wiadomości e-mail, surfowanie w Internecie, korzystanie z wyszukiwarek lub przechowywanie danych, stanowią zatem prawdzie obciążenie dla środowiska:

 

    • Wyszukiwanie wiadomości w Google powoduje emisję od 5 do 7 gramów CO2.
    • Koszt wysłania wiadomości e-mail z załącznikiem o pojemności 1 MB wynosi 19 gramów CO2 według ADEME. Liczba ta może wydawać się marginalna, jeśli jednak weźmiemy pod uwagę przepływ wiadomości e-mail na całym świecie, konsekwencje takiej aktywności mogą być niebagatelne w skutkach. W ten sposób w ciągu jednej godziny wysyłanych jest ponad dwanaście miliardów e-maili, co odpowiada ponad 4 000 tonom ropy.
    • Jedną z głównych form zanieczyszczenia cyfrowego jest tak zwane “uśpione zanieczyszczenie”. Jest ono w dużej mierze spowodowane przechowywaniem wiadomości e-mail. Mało znanym faktem jest to, że każdy e-mail przechowywany w skrzynce pocztowej wymusza nieprzerwaną pracę wielu serwerów w centrach danych. Te z kolei są bardzo energochłonne i muszą być stale utrzymywane w chłodnej temperaturze, co wiąże się z dużymi wydatkami na klimatyzację. Energia zużyta na przechowywanie danych stanowi odpowiednik energii zużywanej przez pięć elektrowni jądrowych na świecie! A to dopiero początek… Ilość przechowywanych danych podwaja się co dwa lata.

 

Oto infografika przedstawiająca kluczowe liczby zanieczyszczeń cyfrowych:

 

– Kluczowe liczby zanieczyszczeń cyfrowych w 2017 roku:

 

– Czy wiesz, że Internet jest jednym z największych trucicieli na świecie? Za naszymi ekranami komputerowymi udostępniamy pliki, wysyłamy e-maile oraz wyszukujemy różne informacje w przeglądarkach internetowych wielokrotnie w ciągu dnia. A wszystko to nie pozostaje bez wpływu na środowisko.

 

– Gdyby internet byłby państwem =

  1. największy konsument energii elektrycznej

– 2,5 miliarda osób podłączonych do Internetu w 2017 roku  

= 51% światowej populacji

+ 60% do 2019 roku

– Zużycie TIK (technologii informacyjnych i komunikacyjnych)

= 10% światowej produkcji energii elektrycznej  

= 13,5% zużycia energii elektrycznej we Francji

– 15% komputerów nigdy nie jest wyłączanych

w tym na noc i w weekendy

– 29 milionów francuskich internautów

= emisji 287 600 ton CO2 / rok

= 1,5 miliona km jazdy samochodem

– Oglądanie filmu przez streaming zanieczyszcza bardziej niż wyprodukowanie jednej płyty DVD

Streaming = 63% aktywności w sieci

– 215 miliardów e-maili wysyłanych w ciągu jednego dnia na świecie (nie licząc spamu)

– 10 miliardów e-maili wysłanych w ciągu 1 godziny = produkcji 15 elektrowni jądrowych na 1 godzinę = 4 000 podróży w obie strony z Paryża do Nowego Jorku samolotem.

– Internet emituje tyle samo CO2, co ruch lotniczy w 2017 roku

 

Cleanfox, sposób na rozwiązanie problemu zanieczyszczenia cyfrowego

To właśnie z powodu tej zastraszającej obserwacji postanowiliśmy stworzyć Cleanfox, platformę internetową, która umożliwia wszystkim posiadaczom konta Gmail jednym kliknięciem zrezygnować z subskrypcji newsletterów oraz usunąć otrzymane i nieprzeczytane wiadomości.

Rezygnując z subskrypcji newsletterów, których nie czytasz, masz wpływ na ograniczenie śladu węglowego. Zaadoptowanie programu Cleanfox oznacza mniejszą liczbę wiadomości e-mail wysyłanych przez nadawców newsletterów. Rezygnując z otrzymywania niepotrzebnych e-maili, zmniejszysz emisję CO2 o około 10 gramów za każdą nieotrzymaną wiadomość. Wiedząc, iż każdego miesiąca możemy otrzymać nawet kilkaset newsletterów, liczba ta nabiera znaczenia.

Dlaczego więc nie spróbować? Wyczyść swoją skrzynkę pocztową, klikając tutaj!